Системните залози ви позволяват да залагате на няколко събития с един фиш, но са много по-сигурно решение от класическите залози с акумулатор. Ако искате да намалите риска от загуба и в същото време да имате шанса да спечелите повече, отколкото при игра с единични залози, вижте какво представлява системното залагане и кога си струва да изберете този начин на залагане.

Системните залози ви позволяват да залагате на няколко събития с един фиш, но са много по-безопасно решение от класическите залози с акумулатор. Ако искате да намалите риска от загуба и в същото време да имате шанса да спечелите повече, отколкото при игра с единични залози, вижте какво представлява системното залагане и кога си струва да изберете този начин на залагане.

Букмейкърските залози могат да бъдат разделени по различни критерии, но най-основното разделение е свързано с начина, по който е структуриран талонът. Така имаме единични залози, при които се залага само на 1 събитие, и акумулиращи залози, при които играчът залага на няколко събития (поне 2) едновременно. Кумулативните залози се използват за максимизиране на печалбата от играта, тъй като общият коефициент на залога е равен на произведението от коефициентите на отделните събития. Въпреки това, за да бъде спечелен залог с натрупване, всички събития без изключение трябва да бъдат правилно прогнозирани. Следователно рискът залогът на акумулатор да не излезе е много по-голям, отколкото при единичен залог.

Съществува обаче и трети начин, който е компромис между по-сигурните и по-малко печеливши единични залози и по-рисковите и по-печеливши залози на акумулатор. Това решение са системните залози.

Какво представляват системните залози?

Системните залози са посочени като трети вид залог, а в електронния талон това е третата възможност за конструиране на талон. В действителност обаче те са акумулаторни залози със специфична структура – представляват комбинации от единични и/или акумулаторни залози, поставени на 1 талон. По този начин системните залози се разделят на няколко или дори десетина по-малки залога, които се групират в отделни секции (разбиват се на блокове). Ето защо системните залози понякога се наричат залози на блокове или залози на спредове, а друго често срещано наименование е залози на максикомби.

Най-важната разлика между обикновения акумулаторен залог и системния залог е, че при последния не е необходимо да има само видове попадения, за да бъде талонът печеливш. Какъв е минималният необходим брой на блоковете с попадения, зависи от вида на залога. Например, при системата 3/5 играчът посочва 5 типа (тип A, B, C, D, E), което води до 10 блока от тройни залози (блок ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE). За да спечели един залог, минимум 3 селекции трябва да са верни – например ако селекциите са A, B, C, тогава само залогът ABC ще бъде ударен и играчът ще спечели от него. Въпреки това, ако имате 5 селекции, на които да заложите, можете да играете и по системата 4/5, което означава, че можете да направите залог, при който поне 4 от 5-те избрани селекции трябва да са печеливши. Ако необходимото условие е изпълнено, при тази система ще спечелим минимум 4 залога.

За да разберем как работят системните залози, нека разгледаме по-подробно най-простата възможност – системата 2/3 блок.

Блок система 2/3

Системните залози 2/3 изискват играчът да получи минимум 2 от 3 правилни залога – тогава той ще получи печалба. Ако играчът не сгреши нито веднъж, той ще получи по-висока печалба, а ако сгреши 2 или 3 пъти, талонът ще бъде уреден като губещ.

Да предположим, че играчът ще заложи на 3 събития, които ще обозначим като X, Y и Z. Техните коефициенти са съответно X – 1,80, Y – 2,00 и Z – 2,50. Тъй като играчът иска да реализира по-голяма печалба от тази, която биха му дали 3 единични талона, но се опасява, че някое от събитията може да не се осъществи, той решава да играе залог със система 2/3. Така той поставя 3 блока залози на талона, а именно XY, XZ, YZ. Общият залог, който той заделя за играта, е 30 EUR, т.е. по 10 EUR за всеки блок .

Ако само 1 вид се окаже грешен, печалбата ще бъде изплатена, но сумата ще зависи от това кои видове са били верни. възможни са 3 сценария:

  • печеливш залог XY: 1,80 * 2,00 * 10 EUR = 36 EUR
  • печеливш залог XZ: 1,80 * 2,50 * 10 EUR = 45 EUR
  • печеливш залог YZ: 2,00 * 2,50 * 10 EUR = 50 EUR

От друга страна, ако всички видове са ударени, играчът ще получи печалба, равна на сумата на печалбите от всички 3 блока, т.е. 131 EUR.

Системни залози и размер на печалбите

Разбираемо е, че системните залози водят до много по-малка печалба, когато някои от видовете са грешни, отколкото когато всички са ударени. Ето защо, когато конструирате талон при букмейкър, трябва да сте наясно, че той често показва само максималната възможна печалба. Също така трябва да сте наясно, че ако допустимият брой типове е грешен, залогът може да доведе не само до ниска печалба, но и като цяло да означава загуба (това зависи от коефициентите на ударените събития).

Затова коефициентите на отделните видове, избрани за системните залози, не трябва да са твърде ниски. Ако например се използва системата 2/3, събитията, които има смисъл да се добавят към талона, трябва да имат коефициент поне 1,74. Ако това условие е изпълнено, ако са избрани само 2 вида, в най-лошия случай парите от залога ще бъдат върнати, а ако са избрани всичките 3 вида, коефициентът ще бъде поне утроен. Разбира се, след като се вземе предвид 12% данък върху оборота, приложим в Полша, се оказва, че коефициентите трябва да са още по-високи – в полската действителност за системата 2/3 те трябва да са поне 1,85.

Системните залози, изградени по различен начин, ще имат този минимум на различно ниво. Все пак общото правило при избора на събития е, че когато става въпрос за системни залози, коефициентите на отделните събития трябва да са поне такива, че допускането на максималния брой допустими грешки да означава печалба при минимален изплатен залог.

Въпреки това новите играчи може да бъдат озадачени защо системните залози, в които има само правилни прогнози, водят до по-малки печалби от акумулаторните залози със същия залог, съдържащи същия набор от прогнози. Отговорът е много прост. Системните залози винаги са поне няколко, така че залогът не се поставя върху целия залог, а се разделя на по-малки части. За разлика от тях, залогът на акумулаторен залог се ангажира с играта като цяло, което се изразява в по-високи печалби.

Системни залози – предимства и недостатъци

Подобно на всеки друг вид залагане, системните залози също имат своите предимства и недостатъци, а дали си заслужава да ги използваме, зависи от конкретната ситуация и нашите приоритети. Нека да започнем с плюсовете на този начин на игра. На първо място, системните залози позволяват допускането на грешки – играчът може да сгреши и въпреки това да получи печалба. Те са много по-безопасни залози от стандартните залози на акумулатори. Единственото изключение от това правило може да бъде разгледаният по-горе безопасен залог, въпреки че в много случаи не е възможно да го поставим за избрани видове (най-вече защото няма да достигнем необходимия минимален общ коефициент на залагане).

Друго предимство за съжаление вече не е толкова ясно изразено и се отнася до размера на печалбите. Защото, от една страна, системните залози дават възможност за получаване на по-високи печалби от единичните залози, но както вече знаем, тези печалби са по-ниски, отколкото при обикновените залози на акумулатори. Така безпроблемно стигаме до недостатъците, които имат системните залози. В допълнение към по-ниските печалби, тук трябва да споменем и това, че при този начин на игра залагащият прави сравнително голям брой залози, а получаването на висока печалба е малко вероятно. Освен това, ако играчът добави много видове към един талон, е доста лесно да допусне грешка – още повече, когато става въпрос за съкратени системни залози.


Системни залози Sistema de apostas Systémové sázky ES Στοιχήματα συστήματος सिस्टम दांव Sustavne oklade Rendszer fogadások MK Pertaruhan sistem PH PT RO Systémové stávky Sistemske stave
Спортни залози България
100% до 150 € - бонус за първи депозит за спортни залози
100% до 100€
50% БОНУС ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ ДО EUR 80
100% ДО 250 BGN
© Copyright 2022